Ochrona RFID to metoda ochrony prywatności polegająca na zabezpieczeniu danych przechowywanych na chipach RFID (Radio Frequency Identification), które znajdują się w niektórych dokumentach i kartach płatniczych.

Chipy RFID wykorzystują fale radiowe do komunikacji z czytnikami, co może prowadzić do niepożądanej utraty prywatności. Niebezpieczeństwa związane z brakiem ochrony RFID polegają na tym, że osoby nieuprawnione mogą zdalnie odczytać dane przechowywane na chipie RFID bez wiedzy i zgody właściciela.

W przypadku kart płatniczych, osoba trzecia może skorzystać z tych informacji do dokonania oszustwa i nieuprawnionych transakcji. W przypadku dokumentów tożsamości, takich jak paszporty, dane te mogą zostać wykorzystane do kradzieży tożsamości i innych przestępstw.

Ochrona RFID w naszych produktach polega na zastosowaniu specjalnej komory, która blokuje fale radiowe i uniemożliwia nieuprawniony dostęp do danych przechowywanych na chipie RFID.