Recycled Bottle Count to ilość przetworzonych butelek plastikowych, które zostały wykorzystane w produkcji naszych plecaków. Liczba ta jest zaokrąglana do najbliższej liczby całkowitej i stanowi wskaźnik zrównoważonej produkcji.

Doughnut w produkcji plecaków korzysta z recyklingu butelek plastikowych, aby zminimalizować wpływ na środowisko naturalne. Liczba butelek wykorzystanych w produkcji może być widoczna na metce produktu lub w opisie, co pozwala konsumentom na dokonanie bardziej świadomego wyboru podczas zakupów.