Global Recycle Standard (GRS) to międzynarodowy certyfikat, który odnosi się do przetwarzania materiałów z recyklingu. Certyfikat GRS określa wymagania dotyczące odpowiedzialnej produkcji wyrobów z materiałów wtórnych oraz całego łańcucha dostaw.

Produkty, aby otrzymać certyfikat GRS, muszą spełnić szereg wymagań, w tym:

  • Materiały z recyklingu muszą stanowić co najmniej 20% masy produktu.

  • Produkcja musi być przeprowadzana w sposób etyczny, z poszanowaniem praw pracowników i bez użycia pracy przymusowej lub dziecięcej.

  • Materiały z recyklingu muszą pochodzić z legalnych i odpowiedzialnych źródeł, a proces ich pozyskiwania i przetwarzania musi być monitorowany i dokumentowany.

  • Producent musi mieć system zarządzania jakością, który pozwala na monitorowanie i kontrolowanie jakości materiałów i produktów.

Ponadto, producenci muszą przedstawić dokładną dokumentację i udowodnić, że ich produkty spełniają wymagania certyfikatu GRS, przed poddaniem ich ocenie przez niezależny organ certyfikacyjny.

Certyfikat GRS dotyczy różnych kategorii produktów, w tym ubrań, tekstyliów gospodarstwa domowego, artykułów sportowych, mebli i innych produktów z materiałów z recyklingu. Otrzymanie certyfikatu GRS potwierdza, że produkt został wyprodukowany zgodnie z normami dotyczącymi zrównoważonej produkcji i przetwarzania materiałów wtórnych, co ma pozytywny wpływ na środowisko i społeczeństwo.