Recyklowana skóra to materiał, który powstaje z resztek skóry, które zostały przetworzone w celu uzyskania nowego materiału skóropodobnego. Proces produkcji recyklingowej skóry polega na zbieraniu i sortowaniu odpadów skórzanych, które są następnie poddawane procesom mechanicznym i chemicznym, aby uzyskać materiał o pożądanej jakości.

Recyklingowa skóra jest uważana za bardziej ekologiczną alternatywę dla tradycyjnych materiałów skórzanych, ponieważ wykorzystuje resztki skóry, które zwykle są usuwane podczas produkcji. Dzięki temu procesowi zmniejsza się ilość odpadów, które trafiają na wysypiska śmieci, a także ogranicza zużycie surowców naturalnych i emisję gazów cieplarnianych związanych z produkcją nowych materiałów.

Recyklingowa skóra może mieć różne właściwości w zależności od procesów, jakie zostały zastosowane podczas jej produkcji. Może być miękka lub twarda, matowa lub połyskliwa, zależnie od zamierzonego zastosowania.